Antroposofisk medicin i Sverige

Antroposofiskt orienterad medicin är en omfattande integrativ metod som har praktiserats av läkare, sjuksköterskor och terapeuter under mer än 100 år över stora delar av världen. Den bedrivs såväl på sjukhus som i öppenvård, i läkepedagogiska verksamheter och inom skolhälsovården.

Representanter för föreningar, nätverk och verksamheter inom antroposofiskt orienterad medicin och terapi bildar SAMT – Samverkansgruppen för Antroposofisk Medicin och Terapi.

SAMT, som förkortning, stod fram till 2022-06-30 för paraplyorganisationen ”Svensk förening för Antroposofisk Medicin och Terapi”, då föreningen upplöstes. Logotyp och förkortningen behölls då för ovanstående samverkansgrupp med representanter för de tidigare medlemmarna i föreningen.