SAMT (Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi) är en ideell förening med syfte att främja utvecklingen av den antroposofiska läkekonsten. Föreningen är en paraplyorganisation för bl a yrkesföreningar och verksamheter inom antroposofiskt orienterad medicin, omvårdnad och terapi.

Antroposofiskt orienterad medicin är en omfattande integrativ metod som har praktiserats av läkare, sjuksköterskor och terapeuter under mer än 100 år över stora delar av världen. Den bedrivs såväl på sjukhus som i öppenvård, i läkepedagogiska verksamheter och inom skolhälsovården.