Konstterapi – Målning och Modellering

Vi lever i en värld och tid full av intryck. Vad kan vi behöva få hjälp med att bearbeta och uttrycka?

Konstterapeuten vägleder klienten i nya uttrycksmöjligheter, med en mängd olika material och tekniker. Kanske vattenfärg, när något fast behöver lösas upp, geometrisk teckning när vi söker struktur, modellering när man behöver balansera kroppsupplevelsen. Eller något helt annat. Terapin är alltid individuell, även när man ingår i en grupp.

Konstterapin utgår från det klienten känner för eller vill utforska, oavsett tidigare erfarenhet av skapande. Genom materialet kan det svårgripbara bli synligt, bearbetas och förändras. De nya erfarenheterna sprider sig till andra områden, stödjer kroppens och själens tillfrisknande, lugnar stressade tankar, ger mod och kraft till förändring.

Konstterapi används som komplement till sjukvård – som stresshantering, vid livskriser, som friskvård, som personlig utveckling – i alla åldrar.

Mer information om konstterapi finns här på hemsidan för FAKT – Föreningen för Antroposofisk Konstterapi.