HJÄLPSAMT presenterar råd för naturlig hälsofrämjande egenvård som du kan utföra själv hemma! Råden som presenteras på HJÄLPSAMT är baserade på långvarig beprövad erfarenhet och är skrivna av legitimerade sjuksköterskor, som är medlemmar i SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst. Rörelseövningarna är utformade av diplomerade läkeeurytmister. De konstnärliga övningarna är framtagna av diplomerade konstterapeuter. Alla råden och övningarna är granskade av legitimerade läkare.

Egenvårdsråden finns, utöver på hemsidan för HJÄLPSAMT, både på Facebook och Instagram under adressen @hjalpsamt. En del råd finns även publicerade på Ytterjärna Forum under fliken Vård & Omsorg.

Flera instruktionsfilmer för egenvård samt andra videos inom området hälsa och medicin finns publicerade på YouTube. Filmerna om finns också på HJÄLPSAMT – på hemsidan och på Facebook.

För livet i dagens samhälle behövs mer stresstålighet än förr och förmåga att hantera ångest, nedstämdhet och ensamhet. Coronapandemin ställde oss inför ytterligare utmaningar. För att stärka inre balans och själslig kraft finns det övningar, som man kan göra och dessa finns här.

Egenvårdsråd i coronavirustider finns att läsa här.

Råden på HJÄLPSAMT har hittills möjliggjorts tack vare dels ett mycket stort ideellt arbete, dels visst ekonomiskt stöd från ett par stiftelser. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få för det fortsatta arbetet. Vill du bidra på något sätt? Välkommen att kontakta oss!

E-post: kontakt@antroposofiskmedicin.nu

Bankgiro: 5953-4388 (Kontot är kopplat till Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst, som har huvudansvaret för HJÄLPSAMT.)

Råden på HJÄLPSAMT är tänkta som inspiration!

Länkar:

Här nedan kan du se en av de instruktionsfilmer, som producerats med egenvårdsråd.