Utbildning och utveckling inom antroposofiskt orienterad medicin för vårdyrken tar sin utgångspunkt i patientens totala behov. Vårdfilosofin innebär att man inkluderar det själsliga och existentiella i varje person i förståelsen av hälsa och sjukdom. Utbildningarna är integrativa och omfattar självklart sedvanlig kunskap och praxis. Anpassad till behoven i de enskilda professionerna förmedlas färdigheter och kunskaper i de särskilda antroposofiska behandlingsmetoderna samt hur de kombineras med sedvanlig praxis på ett ansvarsfullt sätt. Examinering sker i form av skrivning, muntlig redovisning, praktiska examen och dialog med ansvarig utbildare.

Utbildningar inom antroposofiskt orienterad medicin riktar sig till läkare, sjuksköterskor, terapeuter och andra medicinska professioner. För legitimerade yrken finns utbildning som fortbildning. Kompetenskraven i antroposofisk orienterad medicin följer internationella kriterier och certifieras. För icke-legitimerade terapeuter finns några grundutbildningar i Sverige, andra utomlands.

Utbildningarna är godkända eller certifierade av respektive fackområde inom den medicinska sektionen med säte i Goetheanum, Dornach, Schweiz, samt har delvis ett officiellt erkännande i vissa länder. För närvarande finns inga certifierade utbildningar för legitimerade yrken i Sverige.

Utbildningar/kurser som anordnas i Sverige

Utbildningar/kurser som anordnas utomlands

  • Utbildning till antropsofisk läkare – mer info finns på hemsidan för LAOM – Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin.
  • Läkeeurytmi – Bachelor- och Masterprogram finns i ett internationellt samarbete med Alanus Hochschule Bonn/Tyskland.
  • Sång- och musikterapi – Utbildning finns i bl.a. i Tyskland och bedrivs efter godkännande av den Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi, Goetheanum, Dornach, Schweiz.
  • Utbildning till metallfärgsljusterapeut anordnas av Föreningen Lichtblick i Tyskland.
  • Utbildning i antroposofisk psykoterapi anordnas i England av Emerson College.

För utbildningar internationellt se även: www.medsektion-goetheanum.ch

Järna Akademi

Järna Akademi har som målsättning att erbjuda utbildning inom antroposofiskt orienterad medicin samt att erbjuda kursverksamhet till sjukvården och allmänheten. I första hand anordnas fortbildningskurser för läkare i samarbete med LAOM och sjuksköterskor i samarbete med SAL. Järna Akademi anordnar också många andra kurser inom olika områden, t.ex. läkepedagogik, pedagogik mm.

Hemsida: www.jarnaakademi.se

Kontakt: info@jarnaakademi.se