Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin, LAOM

Föreningens ändamål är att verka för en läkekonst som medför en utvidgning av en medicin, som grundas på en materialistisk naturvetenskap.

Föreningen vill verka för att antroposofin kan bidra till att utveckla den medicinska kulturen med en människosyn som omfattar och integrerar såväl biologiska som själsliga och andliga dimensioner. Föreningen vill verka för detta ändamål genom praktik, forskning, utbildning och för att förutsättningarna för att bedriva denna läkekonst tillgodoses. Föreningen eftersträvar ett samarbete med den Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi, Dornach, Schweiz.

Hemsida: www.laom.nu