SAMT vill främja samtal och dialog om den antroposofiskt orienterade vårdfilosofin – att inspirera och samverka! Som ett led i denna strävan har SAMT producerat flera videos.