SAMT vill främja samtal och dialog om den antroposofiskt orienterade vårdfilosofin – att inspirera och samverka! Som ett led i denna strävan ett par videos producerats.

Antroposofisk medicin – människosynen en viktig drivkraft… En intervju med Ursula Flatters
Förstå och hantera din ångest – en intervju med Kersti Strömblad