SAMT vill främja samtal och dialog om den antroposofiskt orienterade vårdfilosofin – att inspirera och samverka! Som ett led i denna strävan har flera videos producerats.

OBS! En tid efter inspelningen av intervjun med Nanna Kirkebjerg, upphörde Luciaklinikken med sin verksamhet på Dallund Slot. Eftersom slottet skulle användas för konferensverksamhet var det inte möjligt att vara kvar där och man söker efter en ny lokal för att kunna återuppta klinikens arbete.

Antroposofisk medicin – människosynen en viktig drivkraft… En intervju med Ursula Flatters
Förstå och hantera din ångest – en intervju med Kersti Strömblad

Individuella behov i rehabiliteringen av utmattningssyndrom – en intervju med Nanna Kirkebjerg