Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden, LEU

Stiftelsens ändamål är att utbilda läkeeurytmister i Norden. Utbildningen är på halvtid och ges i två fyraveckorsblock per år under tre år med inlagda praktikperioder under handledning Utbildningen förutsätter minst fyra års grundutbildning på heltid i eurytmi med diplom samt erfarenhet av arbete inom vården. Utbildningen förmedlar färdigheter inom läkeeurytmin genom erfarna läkeeurytmister och basmedicinsk kompetens genom legitimerade läkare. Utbildningen bedrivs inom ett internationellt nätverk och är godkänd av Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi i Dornach/Schweiz.

Hemsida: lakeeurytmi.se