Konstterapiutbildningen, KTU

Konstterapiutbildningen är en ideell förening. som erbjuder en bred konstnärlig och terapeutisk utbildning i målning, teckning och modellering. Utbildningen bedrivs på deltid motsvarande 50% och omfattar tre studiebundna år plus sex månaders praktik samt ett diplomarbete, alltså totalt fyra år. Basmedicinska kunskaper tillhandahålls av legitimerade läkare. Kursplanen innehåller också eurytmi och teoretiska studier. Målet är att ge den studerande en god konstnärlig och terapeutisk kompetens för ett självständigt arbete inom vården och i sjukdomsförebyggande aktiviteter.

Utbildningen är medlem av den Europeiska Akademin för Konstterapi, samarbetar med den Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi vid Goetheanum i Schweiz, samt med Rudolf Steiner Högskolan i Sverige.

Hemsida: www.konstterapiutbildning.se