SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – en väl beprövad integrativ omvårdnad

SAL grundades 1984 och är sedan 2010 egen sektion inom SSF (Svensk sjuksköterskeförening). Ändamålet för förbundet är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av antroposofi och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för att förmedla och utveckla kunskaperna i antroposofisk läkekonst. SAL arrangerar återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad samt genomför vidareutbildning till Specialist i antroposofisk omvårdnad, en kompetensbeteckning inom den antroposofiska omvårdnaden internationellt.

Antroposofisk omvårdnad praktiseras världen över och bedrivs inom flera områden: öppen- och slutenvård för barn, ungdomar och vuxna, psykiatri, akutmedicin, äldrevård och skolhälsovård Introduktionskurser och vidareutbildningar finns antroposofisk omvårdnad i flera länder.

SAL är medlem i och samarbetar med flera föreningar / organisationer – SSF – Svensk Sjuksköterskeförening,  ICANA – International Council of Anthroposophic Nursing Associations och SAMT – Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och Terapi.

Även forskning bedrivs inom antroposofisk omvårdnad, i Sverige liksom internationellt.

Läs mer om SAL på hemsidan: www.forbundetsal.nu

Kontakt: kontakt@forbundetsal.nu