SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst, en väl beprövad integrativ omvårdnad

posted in: Okategoriserade | 0

SAL grundades 1984 och är sedan 2010 egen sektion inom SSF (Svensk sjuksköterskeförening). Ändamålet för förbundet är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av antroposofi och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för att förmedla och utveckla kunskaperna i antroposofisk läkekonst. SAL arrangerar återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad samt genomför vidareutbildning till Specialist i antroposofisk omvårdnad, en kompetensbeteckning inom den antroposofiska omvårdnaden internationellt.

Antroposofisk omvårdnad praktiseras världen över och bedrivs inom flera områden: öppen- och slutenvård för barn, ungdomar och vuxna, psykiatri, akutmedicin, äldrevård och skolhälsovård Introduktionskurser och vidareutbildningar finns antroposofisk omvårdnad i flera länder.

Internationellt Forum för antroposofisk omvårdnad/vård (IFAN) inom Medicinska sektionen vid den Fria Högskolan för antroposofi, i Schweiz, koordinerar det internationella arbetet i nätverk och är det internationella organ via vilket SAL samarbetar med andra sjuksköterskor och sjuksköterskeföreningar, som arbetar med antroposofisk omvårdnad. IFAN har utvecklat manualer för utbildningen i antroposofisk omvårdnad, för att bli Specialist i antroposofisk omvårdnad, för att bli Expert i rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka. Dessa finns publicerade på hemsidan QAN – Quality in Anthroposophic Nursing – www.qualitaet-ap.org

Även forskning bedrivs inom antroposofisk omvårdnad, i Sverige liksom internationellt.

IFAN har utvecklat etiska regler och regler för kvalitetssäkring som finns formulerade i ”Guidelines för god antroposofisk omvårdnad” och som var och en kan ansluta sig till.

Hemsida: www.forbundetsal.org

Kontakt: info@forbundetsal.org