Förening för Antroposofisk Konstterapi, FAKT

Föreningen har som ändamål att verka för konstterapins etablering i samhället. Den främjar samarbetet av konstterapeuter som arbetar i enlighet med den antroposofiska läkekonsten.

Våra terapeuter är diplomerade och har förbundit sig att följa våra kvalitetssäkrande rekommendationer.

r finns information om vad konstterapi innebär och hur konstterapeuter arbetar.

FAKT samarbetar genom ICAAT (IKAM) ”International Coordination of Anthroposophic Art Therapies” med den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi i Dornach, Schweiz där även internationella forskningsresultat publiceras.

Hemsida: www.konstterapi.se

Hemsida: www.ifaaet-medsektion.net

Kontakt: fakt.konstterapi@gmail.com