Metallfärgljusterapi är en ny form av terapi. Den används idag i flera länder världen över. Väletablerade områden är t.ex. rehabilitering av stress och smärta och sjukdomar, där patientens egenaktivitet är reducerad.

Betraktaren sitter framför ett färgat glasfönster under några minuter. Rummet är mörklagt och fönstret lyses upp av dagsljus. Glaset är monokromt där färgnyansen uppstår genom tillsatser av en metallsubstans, såsom järn, guld, silver, koppar med flera. Det är tjockt med inslipade motiv så att dagsljuset skiner igenom i många nyanser. Motivet uttrycker något av färgens och metallens kvalitet så att varje glas får sin speciella karaktär. Erfarenheten visar att varje glas kan orsaka bestämda effekter.

Betraktaren får ofta ett starkt sinnesintryck och beskriver vanligen en verkan på både själ och kropp. Några exempel på detta kan vara fördjupad andning, ökad värmekänsla, avslappning, förstärkt vakenhet och förbättrad sömn. Känslor av tillit, hölje och lugn kan uppstå. För vissa betraktare kan det även finnas existentiella upplevelser, till exempel att få tröst efter dödsfall eller meditativa upplevelser.

Föreningen Lichtblick i Tyskland har utvecklat metallfärgljusterapin, är drivande i internationell vidareutveckling samt erbjuder utbildning till metallfärgljusterapeut, som är en 3-årig international deltidsutbildning. Sakkunnig information samt bakgrund till terapins utveckling finns på deras hemsida: www.metallfarblicht.de (tyska, engelska, franska)

Litteratur (kan beställas via Föreningen för Metallfärgljusterapi):

* Marianne Altmaier: Metallfarblichttherapie, zur Forschung und Entwicklung einer neuen Therapie auf anthroposophischer Grundlage. I denna bok finns en beskrivning av terapin samt forskningsresultat från olika studier (förlag: Mayer Verlag Tyskland, ISBN 987-3-86783-016-4).

* Lichtblick e.V.: Metallfarblicht-Therapie- Aspekte zu ihrer Anwendung (tyska, engelska)

* Lichtblick e.V.: Eisen in der Metallfarblicht Therapie (tyska, engelska)

* Artikel: Christine Loser och Beatrice Hallqvist: En kvalitativ studie om metallfärgljusterapi som komplementär behandling för patienter med sömnstörningar