Läkepedagogik – En pedagogik med helhetssyn

Idag finns det runt 50 socialterapeutiska och läkepedagogiska verksamheter i Sverige. Gemensamt för dem är helhetssynen. Omgivningen, den sociala miljön och de pedagogiska insatserna samverkar för att ge barn, ungdomar och vuxna bästa möjliga chans till utveckling, en helhet skapas.

Läkepedagogiken har utvecklats på grundval av den forskning som initierades av Rudolf Steiner (1861 – 1925).

Mer information finns på hemsidan för VÄRNA, som är en branschorganisation för läkepedagogik och socialterapi.