Rytmisk insmörjning är en lätt och rytmisk beröringsmetod som har sin ursprung i den antroposofiska läkekonsten. Den kan hjälpa individen att uppleva sig både inhöljd och speglad, vilket ökar upplevelsen av närvaro. Den verkar uppbyggande i samband med obalanser i hälsa och sjukdom. Behandlingen utgår från och stöder de inneboende rytmerna och kan ge avslappning, ökat välbefinnande, förtroende, värme, minskad stress, smärtlindring och förbättrad sömn.

I samråd med patienten väljs en medicinsk olja, som appliceras på kroppen. Vid sjukdom är det viktigt att få flera behandlingar regelbundet i uppbyggande syfte. Som förebyggande behandling eller i friskvårdssyfte kan det räcka med en eller några behandlingar.

Behandlingen ges av sjuksköterskor med utbildning i antroposofiskt orienterad omvårdnad.

Introduktion till rytmisk insmörjning

Massage enligt Wegman/Hauschka är en subtil massageform – förvandlad från svensk massage teknik med de olika greppskvalitéerna genom Dr. Ita Wegman, som tillfrågar patientens egna läkekrafter – väcker upp medvetande om kropp, själ och det existentiella. Detta sker genom en rytmisk sugande lyhörd hand. Massageformen är lämplig för både kroppsliga och en del psykiska sjukdomar och besvär och anpassas individuellt.

Vid sjukdomsbehandling ges massage på läkarordination. Massagen kan också ges i friskvårdande syfte.

Massage enligt Pressel innebär en kombination av friktions- och rytmisk greppkvalitet. Behandling ges omväxlande på över- och underkropp. Massageformen är lämplig för både kroppsliga och en del psykiska sjukdomar och besvär.

Vid sjukdomsbehandling ges massage på läkarordination.

Badterapi är en del av den antroposofiskt orienterade terapiriktningen. Syftet är i första hand att använda sig av badtillsatser från växt- och mineralriket som ett sätt att tillföra en utvärtes behandling. Generellt är badformen också en terapi för att reglera värmehushållningen, bidra till avslappning och smärtlindring.

I Jungebad används olivolja med olika eteriska oljetillsatser i dispergerad form. Baden kan göras i allmänt stärkande och avslappnande syfte men även som del i sjukdomsbehandling och därmed på läkarordination.

Fysioterapi/Sjukgymnastik används på sedvanligt sätt. Ett särskilt komplement är Bothmer-gymnastik som utvecklat rörelser som kräver exakthet och koncentration. De syftar till ökad kroppsnärvaro och förbättrad orientering i rum och tid. De förbättrar rörlighet och skicklighet i kroppen samtidigt med koncentrations- och närvaroförmåga.

Bothmer-gymnastik används primärt i pedagogiken och i omsorgen om ungdomar med olika funktionshinder.