RÖRELSEN SOM LÄKANDE KRAFT – Läkeeurytmi – en väg till hälsa och välbefinnande

Människan upplever hälsa, känsla av sammanhang, när kropp, själ och andlig existentiell tillvaro samverkar harmoniskt. Vid sjukdom blir detta sammanhang stört och kommer i obalans.

Läkeeurytmin bidrar till att återigen bringa denna samverkan in i en hälsosam balans. Den stödjer individens egen förmåga att läka och uppnå hälsa, individen är själv aktiv och medskapande i läkeprocessen.

Läkeeurytmi

  • är en rörelseterapi, väl använd som behandlingsmetod inom antroposofisk vård
  • stimulerar och väcker de självläkande krafterna som är verksamma i en läkeprocess
  • återskapar helhetskänsla, balans och samspel mellan kropp, själ och ande
  • är ett verktyg och medel för egenvård
  • används vid akuta och kroniska sjukdomstillstånd, som rehabilitering efter svåra sjukdomar, som friskvård och i förebyggande syfte.

Läs mer om läkeeurytmi här.