En vårdkultur som hämtar inspiration från antroposofin vill stödja och utveckla förmågan att se att varje patient är en individ med allmänna och unika behov. Omvårdnaden ska vara respektfull, den kan beröra och den vill stödja patienten att utveckla sina individuella möjligheter till ökad hälsa och livskvalitet. Omvårdnaden har därmed en viktig roll i läkekonsten. Genom den antroposofiska läkekonsten får sjuksköterskan utökade möjligheter att utveckla sina förmågor till bemötande och omvårdnad. I den ingår flera praktiska moment såsom rytmiska insmörjningar, omslag med t ex växtextrakt, medicinska bad och andra utvärtes behandlingar.

Antroposofiskt orienterad omvårdnad utförs i Sverige av utbildade undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor, med vidareutbildning inom antroposofisk läkekonst, inom sitt respektive yrkesområde.

Läs mer om antroposofiskt orienterad omvårdnad här.

Den goda omvårdnaden i praktiken – exempel från Vidarklinikens integrativa vård