Läkeeurytmiföreningen, LEF

posted in: Okategoriserade | 0

Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF) är en ideell samarbetsorganisation för diplomerade läkeeurytmister. Den har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället, att verka för läkeeurytmins etablering som terapeutisk behandling samt att bidra till läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. Föreningen arrangerar regelbundet vidareutbildning för sina medlemmar.

LEF samarbetar med Internationellt Forum för Läkeeurytmi (International Eurythmy Therapy Forum, IETF) inom den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi. LEF är medlem i IFAAET (International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies).

Bachelor- och Masterprogram finns i ett internationellt samarbete med Alanus Hochschule Bonn/Tyskland. Även forskning inom Läkeeurytmi pågår vid flera universitet i Europa.

LEFs medlemmar har förbundit sig att dels följa de etiska och kvalitetssäkrande reglerna som etablerades 2011 i ”Guidelines för Läkeeurytmi”, dels SAMTs kvalitetssäkring med särskild anpassning till svenska regelverk.

Hemsida: www.lakeeurytmiforeningen.se

Kontakt: Eva Bergvall, E-post: eva.bergvall@gmail.com