Läkeeurytmiföreningen, LEF

Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF) är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister. LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. LEF arrangerar regelbundet fortbildning för sina medlemmar.

Läs mer om läkeeurytmi på föreningens hemsida här.