Föreningen Kvannemottagningen

Föreningen Kvannemottagningen, som grundades hösten 2014, vill göra det möjligt för människor i Västerbotten och närliggande län, att få tillgång till den Antroposofiska läkekonsten. Denna läkekonst eftersträvar en behandling som vänder sig till hela människan. Den utgår från skolmedicinen och kompletterar denna med antroposofiska mediciner och terapier. Det medicinska ansvaret har legitimerade läkare och legitimerade sjuksköterskor.

Hemsida: www.kvannemottagningen.se