FALK – Föreningen för Antroposofisk Läkekonst

FALK  är en förening som arbetar för att sprida kunskap om och tillgänglighet till den antroposofiska läkekonsten. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av en integrerad syn på sjukdom och hälsa, där man tar hänsyn till både naturvetenskapliga, humanistiska och andliga dimensioner i medicinen. I det humanistiska synsättet vårdar man särskilt förståelsen för patientens upplevelse och behov, den andliga dimensionen frågar efter mening och sammanhang i sjukdom och hälsa.

Den antroposofiska läkekonsten eftersträvar denna helhet och har utvecklat en rad terapiformer och naturliga läkemedel som kan integreras med nödvändiga skolmedicinska behandlingar under läkaransvar. De antroposofiska läkemedlen och terapierna stärker naturens och människans egna läkekrafter.

FALK – bladet utkommer 2-4 gånger om året. Innehåller intressant och givande kunskap om sjukdomar, behandling, vård av barn, praktiska råd, nyheter, information om olika kurser och verksamheter mm.

FALK ger ut böcker och skrifter om antroposofisk läkekonst. ”Syster Märtas husapotek” är en mycket uppskattad bok om egenvård. En förteckning över vad FALK säljer finns här.

FALK erbjuder också telefonrådgivning av erfaren sjuksköterska till sina medlemmar.

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till postgiro 11 06 53-3. Ange namn och adress. Medlemsavgift: Enskild medlem 250 kr/år. Institut eller företag 600 kr/år

Kontakt: falk@husapoteket.org, Hemsida: www.husapoteket.org

FALK finns också på Facebook under adressen @husapoteket.org