SAMT har som en del i arbetet med kvalitetssäkring tagit fram ett antal mallar som kan användas av terapeuter inom SAMT i deras verksamhet. Mallarna finns här nedan i pdf-format. Några kan laddas ner som Word-dokument för att göra det möjligt att fylla i dem på en dator.