SAMT har som en del i arbetet med kvalitetssäkring tagit fram ett antal mallar som kan användas av terapeuter inom SAMT i deras verksamhet. Mallarna är under omarbetning och kommer att publiceras, så snart som det arbetet är avslutat.