Under 2019 bedrevs ett omfattande arbete med utveckling av ett kvalitetssäkringssystem för privatpraktiserande behandlare som är medlem i en yrkesförening inom antroposofiskt orienterad medicin och terapi. Dokumentationen som då togs fram är under revidering och kommer att publiceras här när översynsarbetet slutförts.