SAMT har under 2019 bedrivit ett omfattande arbete med utveckling av ett kvalitetssäkringssystem för privatpraktiserande behandlare som är medlem i en yrkesförening, som är ansluten SAMT. All dokumentation finns nedan som pdf-dokument. Mallar för terapeuters verksamhet finns här.