Under 2019 bedrevs ett omfattande arbete med utveckling av ett kvalitetssäkringssystem för privatpraktiserande behandlare som är medlem i en yrkesförening inom antroposofiskt orienterad medicin och terapi. All dokumentation finns nedan som pdf-dokument. Mallar för terapeuters verksamhet finns här.