Läkeeurytmiföreningen, LEF

posted in: Okategoriserade | 0

Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF) är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister. LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och … Continued

Förening för Antroposofisk Konstterapi, FAKT

posted in: Okategoriserade | 0

Föreningen har som ändamål att verka för konstterapins etablering i samhället. Den främjar samarbetet av konstterapeuter som arbetar i enlighet med den antroposofiska läkekonsten. Våra terapeuter är diplomerade och har förbundit sig att följa våra kvalitetssäkrande rekommendationer. Här finns information … Continued

Föreningen för Metallfärgljusterapi

posted in: Okategoriserade | 0

Föreningens ändamål är att verka för Metallfärgljusterapi i Sverige i enlighet med den av Rudolf Steiner och Ita Wegman grundade antroposofiska läkekonsten. Föreningen vill främja praktik, forskning och utbildning i Metallfärgljusterapi och verka för att förutsättningarna för att bedriva denna … Continued

FAM – nätverk för antroposofiskt orienterad kroppsterapi

posted in: Okategoriserade | 0

I nätverket FAM finns terapeuter som erbjuder rytmisk massage enligt Wegmann/Haushka och Presselmassage, oljedispersionsbad samt terapeuter med antroposofisk orientering inom Bothmergymnastik och kraniosakralterapi. Kontakt: Elisabeth Cederqvist e-post: elisabeth.cederqvist@gmail.com och Susanne Almgren e-post: mythoes@hotmail.com

Föreningen Kvannemottagningen

posted in: Okategoriserade | 0

Föreningen Kvannemottagningen, som grundades hösten 2014, vill göra det möjligt för människor i Västerbotten och närliggande län, att få tillgång till den Antroposofiska läkekonsten. Denna läkekonst eftersträvar en behandling som vänder sig till hela människan. Den utgår från skolmedicinen och … Continued

Konstterapiutbildningen, KTU

posted in: Okategoriserade | 0

Konstterapiutbildningen är en ideell förening. som erbjuder en bred konstnärlig och terapeutisk utbildning i målning, teckning och modellering. Utbildningen bedrivs på deltid motsvarande 50% och omfattar tre studiebundna år plus sex månaders praktik samt ett diplomarbete, alltså totalt fyra år. … Continued

Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden, LEU

posted in: Okategoriserade | 0

Stiftelsens ändamål är att utbilda läkeeurytmister i Norden. Utbildningen är på halvtid och ges i två fyraveckorsblock per år under tre år med inlagda praktikperioder under handledning Utbildningen förutsätter minst fyra års grundutbildning på heltid i eurytmi med diplom samt … Continued

Antroposofisk Läkekonst i Skåne, ALIS

posted in: Okategoriserade | 0

Föreningen för Antroposofisk Läkekonst i Skåne är ett samarbets- och informationsforum med fokus på antroposofisk medicin. Medlemmar är intresserade privatpersoner samt terapeuter, läkare och sjuksköterskor med utbildning inom antroposofisk medicin. Föreningen som bildades 2008 anordnar medlemsmöten och skickar ut medlemsblad. … Continued